รายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดมาตรฐานใหม่ในการทดสอบการรั่วไหลของอากาศหลายรั่ว
คุณลักษณะที่หลากหลายและซับซ้อนจะช่วยลดเวลานำและต้นทุน