รายละเอียดเพิ่มเติม

เซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงและตอบสนองได้ทันทีวัดอัตราการไหล DF-241BA เหมาะสำหรับการทดสอบการไหลหรือการรั่วไหลในสายการผลิต