รายละเอียดเพิ่มเติม

DP-340BA ใช้ได้กับหลากหลายรูปแบบ
ความกดดันจากความดันขนาดเล็ก (500 พีไอ) ไปที่ระดับสูง
ความดัน (50MPa) เป็นมาตรวัดความดันแบบดิจิตอล
ด้วยเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม
ความต้านทานแรงดันเกิน