รายละเอียดเพิ่มเติม

DF-231BA ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดการไหลของมวลที่ตอบสนองสูง (ตอบสนอง 99% 300 มิลลิวินาที)
อัตราการไหลที่กว้างขวางมีตั้งแต่ 500 มล./นาที ถึง 500 ลิตร/นาที