AF-2400 ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดการไหลของมวล การวัดที่จำเป็นทั้งหมด
วงจรอยู่ภายในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด นั่นหมายความว่าคุณเพียงแค่ต้องกด
ปุ่มสตาร์ทและ AF-2400 จะจัดการส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ
เริ่มการวัดและตัดสิน
วาล์วควบคุมด้วยลมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษซึ่งมีขนาดกะทัดรัดแต่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
ช่วยให้วัดการไหลได้อย่างเสถียรในระยะเวลาอันสั้น