LS-R740 ZL

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

LS-R740ZL ทดสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ที่ปิดสนิท
ส่วนที่จะทดสอบจะอยู่ในแคปซูลและมีแรงดันเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดจากการรั่วไหลเข้าสู่ชิ้นส่วน