LS-R740 WL

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , , , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

LS-R740WL ทดสอบความไม่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ที่ปิดสนิท
ส่วนที่จะทดสอบจะอยู่ในแคปซูลและ
แรงดันเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความดันที่เกิดขึ้น
โดยการรั่วไหลเข้าสู่ชิ้นส่วนอุปกรณ์