บริษัท COSMO INSTRUMENTS สามารถตอบโจทย์ "ทุกความต้องการด้านการตรวจสอบการรั่วไหล" ในประเทศไทยได้


บริษัท COSMO INSTRUMENTS เริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องทดสอบการรั่วไหลของอากาศ (Air leak tester) มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทโดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการตรวจสอบการรั่วไหล (Leak test) ในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว บริษัท COSMOWAVE ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตรวจสอบซึ่งมีการจำหน่ายและได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน เรามีบริการให้คำปรึกษาจากผู้ชำนาญการจึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการตรวจสอบการรั่วไหลในหลากหลายอุตสาหกรรมได้

Company Profile

บริษัท บริษัท คอสโมเวฟเทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่ 52/42 ซอยกรุงเทพกรีฑา 13/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10250
URL https://www.cosmowave.co.th/
สินค้า อุปกรณ์ตรวจวัดในอุตสาหกรรม

 • Air leak tester
 • ระบบวิเคราะห์สัญญาณ (ตรวจสอบเสียงรบกวน) Movelet
 • Leak master
 • อุปกรณ์ควบคุมแรงดันและอัตราการไหล
 • อุปกรณ์ตรวจวัดและระบบอื่นๆ
วันที่ก่อตั้ง ปี 2001
พนักงาน 22 ท่าน
ลูกค้า อุตสาหกรรมยานยนต์

 • เครื่องยนต์, อุปกรณ์ระบายอากาศ
 • รถยนต์ไฟฟ้า
 • อุปกรณ์เชื้อเพลิง / อุปกรณ์หล่อลื่น
 • อุปกรณ์ทำความเย็น / เบรก
 • อุปกรณ์ขับเคลื่อน / ระบบบังคับเลี้ยว / อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและเครื่องจักร

 • อุปกรณ์ Precesion / อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์

อุตสาหกรรมก่อสร้างและที่อยู่อาศัย

 • อุปกรณ์จ่ายแก๊ส, น้ำมันและประปา / อุปกรณ์เพิ่มแรงดันน้ำร้อน

อุตสาหกรรมการแพทย์

 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ / อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ

อุตสาหกรรมอาหารและยา

 • อุปกรณ์บรรจุอาหาร / ภาชนะบรรจุยา

‘เราบริการด้วยใจ’ นโยบายหลักจาก COSMOWAVE

บริษัท คอสโมเวฟ เทคโนโลยี่ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015