ประสบการณ์กว่า 20 ปี ของบริษัท COSMOWAVE TECHNOLOGY ในการตรวจสอบการรั่วไหล บทสัมภาษณ์ที่ 1

ประสบการณ์กว่า 20 ปี ของบริษัท COSMOWAVE TECHNOLOGY ในการตรวจสอบการรั่วไหล บทสัมภาษณ์ที่ 1

บริษัท COSMOWAVE TECHNOLOGY ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยของบริษัท Cosmo Instruments ที่ได้ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการตรวจสอบการรั่วไหลเพียงผู้เดียวในประเทศไทยและในปี 2564 ถือเป็นปีของการฉลองครบรอบ 20 ปี ในการก่อตั้งบริษัท โดยบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ COSMOWAVE TECHNOLOGY ให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณ Hiroshi Nishimura ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง 2 บริษัท พร้อมด้วยคุณวินัย ผู้ดำรงตำแหน่ง GM และคุณโสภณ ผู้ดำรงตำแหน่ง Sales & Service Manager ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้เข้าร่วมทำงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท

Comments for this post are closed.